Character reading
                                Xi Jinping                                 Easy to meet                                 Liu He                                 Zhongshan                                 Liu Kun                                 Guo Shuqing                                 Liu Shiyu                                 Gao Hucheng                                 Xu Shaoshi                                 Li Keqiang                                 Wang Qishan                                 Xie Xuren                                 Hu Xiaolian                                 Wu Xiaoling                                 Ma Jiantang                                 Li Jiange                                 Lou Jiwei                                 Yi Gang                                 Lin Yifu                                 Shang Fulin 更多>>
                                Shi Yuzhu                                 Ma Weihua                                 Liu Chuanzhi                                 Guo Taiming                                 Feng Lun                                 Tang Shuangning                                 Li Shufu                                 Zhang Jindong                                 Tang Jun                                 Ma Huateng                                 Zong Qinghou                                 Chen Tianqiao                                 Li Yanhong                                 Wang Chuanfu                                 Guo Guangchang                                 Ma Mingzhe                                 Li Ka-shing                                 Wang Shi                                 Pan Shiyi                                 Ren Zhiqiang 更多>>
                                Wu Xiaobo                                 Zhang Weiying                                 Ma Guangyuan                                 Wang Yawei                                 Ha Jiming                                 Liu Jipeng                                 Lianping                                 Mao Yuqi                                 Wu Xiaoqiu                                 Tao Dong                                 Gong Fangxiong                                 Li Daokui                                 Xia Bin                                 He Qiang                                 Xiang Bing                                 Han Zhiguo                                 Zuo Xiaolei                                 Zhao Danyang                                 Hu Zuliu                                 Cao Fengqi 更多>>