Home >Character channel > Economist             > Ma Guangyuan
Name: Ma Guangyuan date of birth: Born in 1972
Country of Citizenship: China, native of Gansu Position: CCTV Financial Channel Special Commentator
Education: Doctor graduated school: CASS Graduate School
                    Personal profile: Ma Guangyuan graduated from the Graduate School of the Chinese Academy of Social Sciences and studied under the famous economist Cheng Siwei. He is currently the deputy director of the Central Committee of the Democratic National Construction Commission and a commentator on the CCTV Financial Channel. He is also a member of the Beijing Municipal Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference, deputy director of the Beijing Municipal Finance Committee of the People's Republic of China He is the columnist of newspapers and magazines such as "Economic Observer", "China Business News", "Chinese and Foreign Management", "New Beijing News", "Southern Metropolis Daily".
related articles
                    Wu Xiaobo                     Zhang Weiying                     Ma Guangyuan                     Wang Yawei                     Ha Jiming                     Liu Jipeng                     Lianping                     Mao Yuqi                     Wu Xiaoqiu                     Tao Dong                     Gong Fangxiong                     Li Daokui                     Xia Bin                     He Qiang                     Xiang Bing                     Han Zhiguo                     Zuo Xiaolei                     Zhao Danyang                     Hu Zuliu                     Cao Fengqi                     Watson                     Li Yining                     Yao Jingyuan                     Soros                     Rogers                     Buffett                     Xu Xiaonian                     Wu Jinglian                     Fan Gang                     Ba Shusong                     Yi Xianrong                     Lang Xianping                     Xie Guozhong